Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Výrobna krmných směsí Lysá nad Labem

Atributy nabídky

Nabízející

Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik

Adresa nabízejícího

Ústrašice 63, 39002 Ústrašice, CZ

IČ nabízejícího

43833560

Zakladatel

Ministertsvo zemědělství ČR

Platnost do

2021-12-31

Telefon

727847908

E-mail

jan.tyl@mtd-ustrasice.cz

Osoba

Ing. Jan Tyl

Útvar

Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik

Katastrální území

Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, okres Nymburk

Parcelní číslo

st. 2495, st. 2496, st. 3619, 2126/20

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Výrobna krmných směsí Lysá nad Labem, která sestává ze stavby vlastní výrobny umístěné na pozemcích st. 2495 o výměře 160 m2, st. 2496 o výměře 146 m2, st. 3619 o výměře 38 m2 a manipulační plochy p.č. 2126/20 o výměře 441 m2, vše v k.ú. Lysá n. Labem. Vlastní výrobna má 8 sil na základní suroviny o celkové kapacitě 300m3, 2 výrobní linky, hlavní výrobní linka je osazena 2 míchacími zařízeními typu HV 3000 a granulačním lisem. Druhá výrobní linka má míchací zařízení typu HV 300 a slouží pro výrobu premixů nebo maloobjemových partií. K výrobně je přístup z veřejné komunikace. Cena včetně pozemků stanovená dle zákona č. 151/1997 Sb. je 4 500 000,- Kč.

Požadovaná cena

4500000