Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 1020/4, k. ú. Dalečín

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-12-27

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

Jan Kubizňák

Katastrální území

Dalečín, Dalečín, okres Žďár nad Sázavou

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku parc. č. 1020/4, k. ú. Dalečín

Požadovaná cena

45200