Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek parc.č. 991/43 ostatní plocha v k.ú. Dolní Lomná

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2021-12-26

Telefon

956911111

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava

Katastrální území

Dolní Lomná, Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

Parcelní číslo

991/43

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek p.č. 991/43 ostatní plocha v k.ú. Dolní Lomná

Požadovaná cena

110000