Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Kozlov

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2021-12-26

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

OSM

Katastrální území

Kozlov u Velkého Újezdu, Kozlov, okres Olomouc

Parcelní číslo

180/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemek p.č. 180/3, ostatní plocha, o výměře 110 m2, oddělený Geometrickým plánem č. 61-198/2021 od pozemku p.č. 180/1 zapsaného na LV č. 4 pro k.ú. Kozlov u Velkého Újezdu, obec Kozlov. Pozemek je zaplocený a tvoří uzavřený areál náležící ke stavbě č.p. 84, která je součástí pozemku st.p.č. 136/1 v k.ú. Loučka ve vlastnictví jiného vlastníka.

Požadovaná cena

19700