Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Mrsklesy na Moravě

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2021-12-26

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

OSM

Katastrální území

Mrsklesy na Moravě, Mrsklesy, okres Olomouc

Parcelní číslo

540/13, 540/14

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemky p.č. 540/13, ostatní plocha, o výměře 31 m2 a p.č. 540/14, ostatní plocha, o výměře 41 m2, oddělené Geometrickým plánem č. 334-4/2019 od pozemku p.č. 540/8 zapsaného na LV č. 165 pro k.ú. Mrsklesy na Moravě, obec Mrsklesy. Jde o kamenné vsakovací objekty, které odvodňují veřejnou komunikaci v obci Mrsklesy a začátek cyklostezky na komunikaci.

Požadovaná cena

2263