Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 2/2 o výměře 170 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 251 objekt občanské vybavenosti, pozemek par. č. 146/3 o výměře 238 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú. Bezvěrov, obec Abertamy, LV č. 436, KÚ pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovarský kraj. (objekt i pozemeky se nacházejí v památkové zóně). Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2021-12-26

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Dana Tučková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Abertamy, Abertamy, okres Karlovy Vary

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o aktivní pobočku poštu Abertamy, Rooseweltova 251. Zachování služeb a provozu pošty bude řešeno dlouhodobou nájemní smlouvou, případně zřízením služebnosti

Požadovaná cena

2100000