Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek st. p. č. 299, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 274 v katastrálním území Kly

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-12-26

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Kly, Kly, okres Mělník

Parcelní číslo

st. p. č. 299

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek st. p. č. 299, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 274 v katastrálním území Kly

Požadovaná cena

655240