Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek st. p. č. 295, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 270 a pozemek p. č. 80/66 v katastrálním území Kly

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-12-26

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Kly, Kly, okres Mělník

Parcelní číslo

st. p.č. 295, p.č. 80/66

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek st. p. č. 295, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 270 a pozemek p. č. 80/66 v katastrálním území Kly

Požadovaná cena

1218880