Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe S257/20

Platnost do

2021-12-26

Telefon

956 233 107

E-mail

Jana.Kotaskova@lesycr.cz

Osoba

Jana Kotásková

Útvar

Lesní správa Klášterec

Katastrální území

Vejprty, Vejprty, okres Chomutov

Parcelní číslo

2019/10

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

prodej pozemku ppč. 2019/10 o výměře 90 m2, zapsaný v KN jako ostatní plocha

Požadovaná cena

34000