Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků p. č. 2073/1, 2073/2 a 2116/27 v k. ú. Zliv u Českých Budějovic a pozemku p. č. 299/28 v k. ú. Zahájí u Hluboké nad Vltavou

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství S 177/20

Platnost do

2021-12-26

Telefon

956205113

E-mail

alena.struminska@lesycr.cz

Osoba

Alena Strumínská

Útvar

LS Hluboká nad Vltavou

Katastrální území

Zliv u Českých Budějovic, Zliv, okres České Budějovice

Parcelní číslo

2073/1, 2073/2, 2116/27

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků p. č. 2073/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 592 m2, p. č. 2073/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 172 m2, 2116/27 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 318 m2, vše v k. ú. Zliv u Českých Budějovic.

Katastrální území

Zahájí u Hluboké nad Vltavou, Zahájí, okres České Budějovice

Požadovaná cena

513571

Parcelní číslo

299/28

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p. č. 299/28 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 49 m2 v k. ú. Zahájí