Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej části pozemku v k.ú. Lodhéřov

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-12-24

Telefon

387683171

E-mail

marketa.krizkova@pvl.cz

Osoba

Ing. Křížková

Útvar

ZHV, PS1

Katastrální území

Lodhéřov, Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec

Parcelní číslo

1719/30

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o nově vznikající pozemek parc. č. 1719/30 o výměře 95 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1719/8 v k.ú. Lodhéřov. Na části pozemku stojí drobná stavba jiného vlastníka, zbývající část je užívaná jako zahrada.

Požadovaná cena

26110