Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe S 1156/19

Platnost do

2021-12-24

Telefon

956 236 106

E-mail

filip.bohuminsky@lesycr.cz

Osoba

Ing. Filip Bohumínský

Útvar

Lesní správa Litoměřice

Katastrální území

Štěpánov u Lukova, Lukov, okres Teplice

Parcelní číslo

58, 59, 61/4, 65/4 417

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

prodej pozemků ppč. 58, druh pozemku zahrada, o výměře 1439 m2, ppč. 59, druh pozemku zahrada o výměře 72 m2, ppč. 61/4, druh pozemku zahrada o výměře 1050 m2, ppč. 65/4, druh pozemku zahrada o výměře 24m2 a ppč. 417, druh pozemku ostatní plocha o výměře 179 m2, vše v k.ú. Štěpánov u Lukova ((688 967)

Požadovaná cena

404000