Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe S689/20

Platnost do

2021-12-24

Telefon

956 239 106

E-mail

martina.herbertova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Martina Herbertová

Útvar

Lesní správa Česká Lípa

Katastrální území

Lasvice, Zákupy, okres Česká Lípa

Parcelní číslo

315/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

prodej pozemku o výměře 659 m2, ostatní plocha, v k.ú. Lasvice ((790 532)

Požadovaná cena

114000