Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 1256 o výměře 753 m2, ostatní plocha, k. ú. Roztoky u Prahy, obec Roztoky, LV č. 1643, KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha – západ. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2021-12-05

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Mgr. Irena Procházková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Roztoky u Prahy, Roztoky, okres Praha-západ

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek se nachází v ulici Hlouchova

Požadovaná cena

6821000