Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej části pozemku k.ú. Horní Staré Město

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2021-11-26

Telefon

956172112

E-mail

dana.perna@lesycr.cz

Osoba

Perná Dana

Útvar

LS Dvůr Králové nad Labem

Katastrální území

Horní Staré Město, Trutnov, okres Trutnov

Parcelní číslo

874/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek p. č. 874/1 – ostatní plocha / jiná plocha o výměře 2 929 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu KP v Trutnově na LV č. 4993 pro katastrální území Horní Staré Město a obec Trutnov, okres Trutnov, kraj Královéhradecký a předmětem prodeje je díl „a“ oddělený dle GP č. 1511-362/2018 o výměře 2 m2 a sloučen do zastavěné plochy p. č. 1633 o nové výměře 22 m2.

Požadovaná cena

3000


Přílohy