Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemku k.ú. Horní Staré Město

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2021-11-26

Telefon

956172112

E-mail

dana.perna@lesycr.cz

Osoba

Perná Dana

Útvar

LS Dvůr Králové nad Labem

Katastrální území

Horní Staré Město, Trutnov, okres Trutnov

Parcelní číslo

1409

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

* pozemek st. p. č. 1409 – zastavěná plocha 23 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu KP v Trutnově na LV č. 4993 pro katastrální území Horní Staré Město a obec Trutnov, okres Trutnov, kraj Královéhradecký. * pozemek p. č. 874/1 – ostatní plocha / jiná plocha o výměře 2 929 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu KP v Trutnově na LV č. 4993 pro katastrální území Horní Staré Město a obec Trutnov, okres Trutnov, kraj Královéhradecký a předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 1615-5/2021 o výměře 2 m2 a sloučena do zastavěné plochy p. č. 1409 o nové výměře 25 m2.

Požadovaná cena

20000


Přílohy