Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1440/18 - prodej pozemků v k.ú. Řípec

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-11-26

Telefon

956197112

E-mail

olga.rybova@lesycr.cz

Osoba

Olga Rybová

Útvar

LS Tábor

Katastrální území

Řípec, Řípec, okres Tábor

Parcelní číslo

KN 1184/2, 1184/15, 1197/1, 1197/2, 1208, 1213/1, 1213/5, 1213/14, 3150, 3761

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemky na okraji průmyslové zóny města Veselí nad Lužnicí, mezi silnicí, železničním koridorem a dálnicí, které jsou zcela obklopeny pozemky ve vlastnictví jiných vlastníků. Předmětné pozemky se nacházejí v nezastavěném území, jsou však dotčeny ochrannými pásmy železniční dráhy a komunikace, ochrannými pásmy plynovodu, vedením elektrického vedení a jeho ochranným pásmem a prochází jimi záměr vybudování cyklostezky. Kvalita porostu je ovlivněna výstavbou dálnice, převažují zbytky porostu BO.

Požadovaná cena

3020932