Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek p.č. 363/2 k.ú. Oblanov

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2021-11-25

Telefon

956172112

E-mail

dana.perna@lesycr.cz

Osoba

Perná Dana

Útvar

LS Dvůr Králové nad Labem

Katastrální území

Oblanov, Trutnov, okres Trutnov

Parcelní číslo

363/2 k.ú. Oblanov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

• Pozemek parc. č. 363/2 o výměře 167 m2, s druhem pozemku ostatní plocha Předmětná nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov na LV č. 4993, pro katastrální území Oblanov a obec Trutnov.

Požadovaná cena

101000