Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nabídka nepotřebného nemovitého majetku státu, v právu hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci (k. ú. Modřany)

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2021-11-25

Telefon

+420972235530

E-mail

SilhavikM@spravazeleznic.cz

Osoba

Marek Šilhavík

Útvar

Odbor prodeje a pronájmu

Katastrální území

Modřany, Praha, okres Hlavní město Praha

Parcelní číslo

236/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Předmětem nabídky je pozemek, který se nachází mezi stávající zástavbou objektů ke skladování a železniční tratí. Na předmětném pozemku je prokázána existence neřízené skládky cizího materiálu a současně je tento situován ve vymezeném záplavovém území vodních toků.

Požadovaná cena

2307000