Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nabídka nepotřebného nemovitého majetku státu, v právu hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci (k. ú. Mladá Boleslav)

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2021-11-25

Katastrální území

Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav

Parcelní číslo

822/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Předmětem nabídky je pozemek p. č. 822/4 v k. ú. Mladá Boleslav a obci Mladá Boleslav. Na předmětném pozemku se nachází řízená skládka odpadu, která je provozována obchodní firmou SD - KOVO Mladá Boleslav, a.s.

Požadovaná cena

73000