Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 923/20 Prodej pozemku p.č. 835/1, 835/2 ostatní plochy o celkové výměře 156 m2 k.ú. Javorník-město

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2021-11-18

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Javorník-město, Javorník, okres Jeseník

Parcelní číslo

835/1, 835/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 835/1, 835/2 ostatní plochy o celkové výměře 156 m2 k.ú. Javorník-město

Požadovaná cena

6000