Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej části pozemku p.č. 911/1 v k.ú. Unčín u Krupky

Atributy nabídky

Zakladatel

MD ČR

Platnost do

2021-11-13

E-mail

braunova@spravazeleznic.cz

Osoba

Braunová

Útvar

O31

Katastrální území

Unčín u Krupky, Krupka, okres Teplice

Parcelní číslo

911/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej části pozemku p.č. 911/1 (dle GP 911/18) v k.ú. Unčín u Krupky

Požadovaná cena

47000