Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 1692 o výměře 251 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 504, stavba technického vybavení, pozemek parc. č. 3341 o výměře 143 m2, Stránka 3 z 5 Česká pošta, s.p., se sídlem Tel.:+420 954 302 327 reality.prodej@cpost.cz č. ú.: 133406370/0300 Politických vězňů 909/4 Fax.:+420 954 302 215 www.ceskaposta.cz IČO: 47114983 225 99 Praha 1 Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565 ostatní plocha - jiná plocha, pozemek parc. č. 7071 o výměře 45 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev., garáž, k. ú. Kroměříž, obec Kroměříž, LV č. 6090, KÚ pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Kroměříž. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2021-11-13

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Tučková Dana

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Kroměříž, Kroměříž, okres Kroměříž

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

redislokace proběhne 02/2022, zachování provozu bude případně řešeno krátkodobou NS

Požadovaná cena

14100000