Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 124/1 o výměře 364 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 91, stavba občanského vybavení, k. ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa, LV č. 64, KÚ pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2021-11-13

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Tučková Dana

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Česká Lípa, Česká Lípa, okres Česká Lípa

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek parc. č. 124/1: způsob ochrany - památkově chráněné území

Požadovaná cena

9500000