Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 318/1 o výměře 1377 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 256, objekt občanské vybavenosti, pozemek parc. č. 309/1 o výměře 590 m2, ostatní plocha, a pozemek parc. č. 309/3 o výměře 69 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., garáž, a pozemek parc. č. 309/4 o výměře 155 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 394, rodinný dům, k. ú. Znojmo-město, obec Znojmo, LV č. 2336, KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2021-11-13

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Tučková Dana

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Znojmo-město, Znojmo, okres Znojmo

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Podmínkou prodeje bude uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi budoucím vlastníkem a Českou poštou, s.p.

Požadovaná cena

28300000