Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 646 o výměře 296 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 570, stavba občanského vybavení; Pozemek parc. č. 224/3 o výměře 525 m2, ostatní plocha, jiná plocha; Všechny pozemky a stavby v k. ú. Lysice, obec Lysice, LV č. 636, KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Boskovice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2021-11-13

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Černík Jaroslav

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Lysice, Lysice, okres Blansko

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Podmínkou prodeje je provoz PP

Požadovaná cena

4900000