Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 106 o výměře 157 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 96, objekt občanské vybavenosti, k. ú. Staré Kestřany, obec Kestřany, LV č. 280, KÚ pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek Pozemek parc. č. st. 106 o výměře 33 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p., jiná stavba, k. ú. Staré Kestřany, obec Kestřany, LV č. 280, KÚ pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek Pozemek parc. č. 72/7 o výměře 580 m2, zahrada, k. ú. Staré Kestřany, obec Kestřany, LV č. 280, KÚ pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2021-11-13

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Černík Jaroslav

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Staré Kestřany, Kestřany, okres Písek

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Přímý prodej s provozem PP

Požadovaná cena

4400000