Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek p. č. 1879/15 v k. ú. Ždánice

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2021-11-13

Telefon

571425240

E-mail

gajdos@pmo.cz

Osoba

Mgr. Radek Gajdoš

Útvar

správy majetku

Katastrální území

Ždánice, Ždánice, okres Hodonín

Parcelní číslo

1879/15

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek o výměře 138 m2, oddělený z pozemku p. č. 1879/3 geometrickým plánem č. 1290-55/2021

Požadovaná cena

92000


Přílohy