Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek p.č. 1939/2 o výměře 1544 m2 v k.ú. Horní Lomná dle GP

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2021-11-13

Telefon

956911111

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava

Katastrální území

Horní Lomná, Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

Parcelní číslo

1939/2 dle GP

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

část pozemku p.č. 1939/2 nově odměřený GP č. 547-12/2013 jako p.č. 1939/2 o výměře 1544 m2 v k.ú. Horní Lomná

Požadovaná cena

450000