Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku v k.ú. Lanškroun

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-11-13

Telefon

585711228

E-mail

smekalova@pmo.cz

Osoba

Mgr. Tereza Smékalová

Útvar

závod Horní Morava

Katastrální území

Lanškroun, Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej části pozemku parc. č. 3891/6 (nové parc. č. 3891/38 o výměře 30 m2), která přiléhá k veřejnému prostranství

Požadovaná cena

8440