Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. st. 3249 v k.ú. Přívoz

Atributy nabídky

Zakladatel

Správa železnic, státní organizace

Platnost do

2021-11-13

Telefon

972235259

E-mail

frydecka@spravazeleznic.cz

Osoba

L. Frýdecká

Útvar

Odbor prodeje a pronájmu

Katastrální území

Přívoz, Ostrava, okres Ostrava-město

Parcelní číslo

3249

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek p.č. st. 3249

Požadovaná cena

10600