Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S 137/21

Platnost do

2021-11-12

Telefon

956180106

E-mail

miluse.karasova@lesycr.cz

Osoba

Miluše Karasová

Útvar

Lesní správa Křivoklát

Katastrální území

Roztoky u Křivoklátu, Roztoky, okres Rakovník

Parcelní číslo

317/24

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 317/24 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 93 m3 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu.

Požadovaná cena

27900