Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej části pozemku p.č. 1075/1 v k.ú. Česká Lípa

Atributy nabídky

Platnost do

2021-11-12

Telefon

972 235 481

E-mail

Fisl@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Fišl

Útvar

O31

Katastrální území

Česká Lípa, Česká Lípa, okres Česká Lípa

Parcelní číslo

1075/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Část pozemku p.č. 1075/1 o výměře 26 m2

Požadovaná cena

31000