Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky p. č. 83/7 a p. č. 83/8 v k. ú. Most I

Atributy nabídky

Zakladatel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Platnost do

2021-11-11

Telefon

475672447

E-mail

r.nerglova@pku.cz

Osoba

Ing. Radomíra Nerglová

Útvar

Oddělení správy majetku

Katastrální území

Most I, Most, okres Most

Parcelní číslo

83/7, 83/8

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků p. č. 83/7 a p. č. 83/8 v k. ú. Most I

Požadovaná cena

607700


Přílohy