Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe -spis S 1245/09

Platnost do

2021-10-24

Telefon

956179106

E-mail

marcela.kacetlova@lesycr.cz

Osoba

Marcela Kacetlová

Útvar

Lesní správa Lužná

Katastrální území

Řevničov, Řevničov, okres Rakovník

Parcelní číslo

p.č.st. 935

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č.st. 935 druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2 v k.ú. Řevničov, zastavěné stavbou.

Požadovaná cena

31700