Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Polná na Šumavě p.č. 348/4

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2021-10-21

Telefon

732426154

E-mail

milan.brucek@vls.cz

Osoba

Milan Brůček

Útvar

OSM

Katastrální území

Polná na Šumavě, Polná na Šumavě, okres Český Krumlov

Parcelní číslo

348/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p.č. 348/4, trvalý travní porost, o výměře 41 m2, zapsaný na LV č. 4 pro k.ú. Polná na Šumavě, obec Polná na Šumavě u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov.

Požadovaná cena

4100