Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 5597/21 do podílového spoluvlastnictví v k.ú. Znojmo-město

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2021-10-21

Telefon

+420972235257

E-mail

bogdanovski@spravazeleznic.cz

Osoba

Bogdanovski

Útvar

O31

Katastrální území

Znojmo-město, Znojmo, okres Znojmo

Parcelní číslo

5597/21

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 5597/21 do podílového spoluvlastnictví v k.ú. Znojmo-město

Požadovaná cena

200000