Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemky v k.ú. Nové Těchanovice (zastavěné stavbou jiného vlastníka)

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2021-10-16

Telefon

956941307

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava

Katastrální území

Nové Těchanovice, Vítkov, okres Opava

Parcelní číslo

st.311, p.č. 870/8

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky v k.ú. Nové Těchanovice ( S 1437/09 - uplatnění předkupního práva dle OZ)

Požadovaná cena

180000