Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 312/16 ostatní plocha o výměře 31 m2 k.ú. Boršov nad Vltavou, obec Boršov nad Vltavou.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2021-10-15

Telefon

956204112

E-mail

frantisek.kadic@lesycr.cz

Osoba

František Kadič

Útvar

LČR, s.p. LZ Boubín

Katastrální území

Boršov nad Vltavou, Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice

Parcelní číslo

312/16

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku parcela č. 312/16 ostatní plocha o výměře 31 m2 v k.ú. Boršov nad Vltavou, obec Boršov nad Vltavou. Pozemek přímo sousedí s parcelou č.307/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Boršov nad Vltavou na kterém se nachází rozestavěná budova.

Požadovaná cena

11160