Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1306/20 - prodej pozemků KN 955 a 962 v k.ú. Dub u Ratibořských Hor

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-10-14

Telefon

956197112

E-mail

olga.rybova@lesycr.cz

Osoba

Olga Rybová

Útvar

LS Tábor

Katastrální území

Dub u Ratibořských Hor, Ratibořské Hory, okres Tábor

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Předmětné pozemky se nacházejí v severovýchodním okraji k.ú. Dub u Ratibořských Hor. Pozemek p.č. 955 je zemědělsky obhospodařovaný pozemek bez možnosti zástavby, pozemek p.č. 962 je ostatní plocha, na kterém je vzrostlý strom a jinak je částečně zarostlý náletovými křovinami.

Požadovaná cena

103246