Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 386/2, k. ú. Česká Dlouhá, vznikající z pozemku parc. č. 386

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-10-14

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Katastrální území

Česká Dlouhá, Březová nad Svitavou, okres Svitavy

Parcelní číslo

386/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku parc. č. 386/2, k. ú. Česká Dlouhá

Požadovaná cena

3500