Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S 226/19

Platnost do

2021-10-11

Telefon

956236106

E-mail

filip.bohuminsky@lesycr.cz

Osoba

Ing. Filip Bohumínský

Útvar

Lesní správa Litoměřice

Katastrální území

Nové Dvory u Doksan, Nové Dvory, okres Litoměřice

Parcelní číslo

108/1,108/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 108/1 druhem pozemku lesní pozemek o výměře 345 m2 a pozemku p.č. 108/2 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 105 m2 v k.ú. Nové Dvory u Doksan.

Požadovaná cena

22500