Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky - pozemková parcela č. 925/2, č. 925/3 a č. 925/4 v katastrálním území Rabakov

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-10-09

Telefon

495 088 871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový

Katastrální území

Rabakov, Rabakov, okres Mladá Boleslav

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky - pozemková parcela č. 925/2, č. 925/3 a č. 925/4 v k.ú. Rabakov, které vznikly geometrickým odměřením od původní pozemkové parcely č. 925 v k.ú. Rabakov, vodní plocha. Jedná se o nově vzniklé pozemky, které jsou fakticky ornou půdou a jsou zemědělsky obdělávány.

Požadovaná cena

15990