Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe- spis S 386/20

Platnost do

2021-10-09

Telefon

956236106

E-mail

filip.bohuminsky@lesycr.cz

Osoba

Ing. Filip Bohumínský

Útvar

Lesní správa Litoměřice

Katastrální území

Předonín, Bechlín, okres Litoměřice

Parcelní číslo

272/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 272/3 druhem pozemku lesní pozemek o výměře 3027 m2 v k.ú. Předonín, obec Bechlín.

Požadovaná cena

48500