Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S 964/20

Platnost do

2021-10-08

Telefon

956180106

E-mail

miluse.karasova@lesycr.cz

Osoba

Miluše Karasová

Útvar

Lesní správa Křivoklát

Katastrální území

Mořinka, Mořinka, okres Beroun

Parcelní číslo

st.88/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č.st. 88/2 druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16m2 v k.ú. Mořinka.

Požadovaná cena

5600