Od 1. 4. 2023 spravuje Portál veřejné správy Digitální a informační agentura. Své dotazy a podněty prosím směřujte na portalobcana@dia.gov.cz.

Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej stavby

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-09-23

Telefon

956942326

E-mail

erika.dvorakova@lesycr.cz

Osoba

Erika Dvořáková

Útvar

Oblastní ředitelství jižní Morava

Katastrální území

Luhačovice, Luhačovice, okres Zlín

Parcelní číslo

st. 1449 součástí kterého je stavba čp. 967, st. 109/1 se stavbou čp. 4, 24/2, 25/3, 25/4, 1340/3 a 1340/4

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Hlavní stavbou předmětných nemovitostí je budova čp. 967, která svými objemovými parametry a dispozičním uspořádáním nasvědčuje, že se jedná o provozní administrativní budovu. Jedná se původní stavbu, která za dobu trvání nebyla modernizována, avšak je udržována v provozuschopném stavebně technickém stavu. Technické vybavení je zcela funkční včetně sociálního zařízení. Provozní budova je nepodsklepená, má tři nadzemní podlaží a půdu s mansardovou střechou. Na uvedený objekt je vypracován prováděcí projekt na rekonstrukci a přístavbu administrativní budovy včetně platného stavebního povolení v hodnotě 741 750,- Kč, která není součástí obvyklé ceny.

Požadovaná cena

10153000