Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 285 o výměře 2091 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vlastnické právo České dráhy, a.s., jehož součástí je i stavba č. p. 118, stavba pro dopravu, k. ú. Město Brno, obec Brno, LV č. 396, KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2021-09-20

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Zálužná Kateřina

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Město Brno, Brno, okres Brno-město

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Podmínkou prodeje je uzavření krátkodobé NS pro ČP. Nemovitost stojí na pozemku ve vlastnictví Českých drah, a.s., které mají ze zákona předkupní právo.

Požadovaná cena

117000000