Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek p.č. 670/31 ostatní plocha v k.ú. Dolní Lomná, obec Dolní Lomná

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2021-09-09

Telefon

956911111

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava

Katastrální území

Dolní Lomná, Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

Parcelní číslo

670/31

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek ostatní plocha/jiná plocha určena k prodeji VŘ (S 1393/16)

Požadovaná cena

80000