Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek v k.ú. Zborná

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-09-05

Telefon

724453435

E-mail

lucie.klimszova@pvl.cz

Osoba

Lucie Klimszová

Katastrální území

Zborná, Jihlava, okres Jihlava

Parcelní číslo

300/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek parc. č. 300/2, o výměře cca 78 m², druh pozemku trvalý travní porost.

Požadovaná cena

31100