Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek - st. p. č. 479 v katastrálním území Nekoř

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2021-08-21

Telefon

495 088 871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Nekoř, Nekoř, okres Ústí nad Orlicí

Parcelní číslo

st. 479

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek - st. p. č. 479 v katastrálním území Nekoř, výměra 112m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Požadovaná cena

100800